Spring naar inhoud

Knipperlicht

Had mijn leven
maar een
richtingaanwijzer

Dan durfde ik
misschien
van baan te
wisselen

Gepubliceerd in2022
27 juli 2022